เกาะช้าง-ตราด ทัวร์
หน้าแรก
จองห้องพัก
แพ็คเกจ ทัวร์
โฮมสเตย์
ชำระเงิน
เว๊ปบอร์ด
การเดินทาง
ครัวชาวเกาะ
อัลบั้มรูป
ติดต่อเรา
                

คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ 3,500 บาท (พักห้อง Standard Room)
ราคาแพ็คเกจรวม : ที่พัก 2 คืน ,อาหาร 5 มื้อ ,ดำน้ำ 4 เกาะ ,ชมหิ่งห้อยคลองพร้าว ,รถ รับ-ส่ง ตามรายการทัวร์

คลองพร้าว รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท
คลองพร้าว รีสอร์ท
ซุพรีเรีย
Standard Room
Standard Room
Standard Room
คลองพร้าว รีสอร์ท
Villa Bungalow
Deluxe
Deluxe
คลองพร้าว รีสอร์ท

วันแรก
 
13.00
เดินทางถึง โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา (ชายหาดสวยที่สุดในเกาะช้าง)
14.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรีสอร์ท (เล่นน้ำหน้าหาด พายเรือคยัค ว่ายน้ำสระว่ายน้ำ)
18.00
นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารครัวชาวเกาะ ท่าเรืออ่าวสัปปะรด ร้านอาหารริมทะเล
18.30
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารซีฟูดส์ อ่าวสัปปะรด ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ผ่านการปรุงรสชาดอย่าง
  พิถีพิถัน จากแม่ครัวชาวเกาะ(1)
20.00
นำท่านสู่หาดทรายขาว ย่านสถานบันเทิงยามราตรี ท่านจะได้ชมชีวิตยามราตรีของชาวเกาะช้าง และท่านสามารถเลือกซื้อ
  ของที่ระลึกจากเกาะช้างฝากคนรู้ใจได้ ณ ที่นี่
21.00
นำท่านกับสู่ โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา
วันที่สอง
 
07.00
ทานอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์) ห้องอาหาร โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา (2)
07.30
นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า อดีตเคยเป็นท่าเทียบเรือชาวประมงที่ออกหาปลากลางทะเล ปัจจุบันได้เปลี่ยน
  วิถีชีวิตจากอาชีพประมงออกทะเลหาสัตว์ทะเล เป็นบริการเรือนำเที่ยวดำน้ำแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปดำน้ำดูปะการัง
  ตลอด 2 ข้างทางระหว่างเดินจากต้นสะพานไปท่าเทียบเรือ ท่านสามารเลือกซื้อเลือกหาของที่ระลึกจากเกาะช้างได้เช่นกัน
09.00
ออกเดินทางสู่น่านน้ำทะเลอ่าวไทย ชมทัศนียภาพของหมู่เกาะน้อยใหญ่ ตลอดการเดินทาง จังหวัดตราดได้ชื่อว่ามีเกาะเล็ก
  เกาะน้อย มากที่สุดในทะเลอ่าวไทย มีทั้งหมด 52 เกาะ เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด
11.00
เดินทางสู่เกาะยัค  เกาะทองหลาง  เกาะโล้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำตื้น ในทะเลอ่าวไทย และตื่นตา
  ตื่นใจกับฝูงปลาหลากสีมากมาย (ท่านสามารถซื้อขนมปังเพื่อมาให้เป็นอาหารปลา ได้ที่ปลายสะพานบางเบ้า)
12.00
ทานอาหารเที่ยง บุฟเฟ่ห์ บนเรือ (3)
14.00
เดินทางสู่ชายหาดเกาะรัง เพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีมรกต ชายหาดขาวสะอาด เมื่อแสงแดดสะท้อนที่ผิวน้ำ ตกกระทบกับ
  หาดทรายสีขาวจะมีประกายระยิบระยับ เกาะรังจึงได้สมญาว่า ทะเลสีมรกต
15.00
ออกเดินทางจากหมู่เกาะรัง เดินทางกลับสู่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า
17.00
เดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา
19.00
นำท่านสู่ ร้านอาหารภูทะเล ร้านอาหารริมแม่น้ำ คลองพร้าว  รับประทานอาหารเย็น
  หลังจากทานอาหารเสร็จ ท่านจะได้นั่งเรือชมแมงหิ่งห้อย บริเวณริมน้ำชายป่าโกงกางบ้านคลองพร้าว
20.00
เดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา
***ในกรณีที่เรือไม่สามารถออกทะเลได้เนื่องจากมีมรสุม ท่าน สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้เป็นนวดสปาแผนไทย หรือ นั่งช้างชมสวน***
วันที่สาม
 
08.00
ทานอาหารเช้า(บุฟเฟ่ต์) ห้องอาหาร โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท แอนด์ สปา (5)
10.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพบรรยากาศประทับใจบริเวณรีสอร์ท
11.00
เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก
12.00
อำลาเกาะช้าง ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

*** Peek Season chage 500 Baht/Pax 13-16/4/2554 ***

Booking

Room reservation : Tel : 08-4144-0820 , 08-6112-6137 , 08-6095-1571 Fax : 039-555-057


Copyright By : Kohchang-Trat Tour  , Tel : 08-4144-0820 , 08-6112-6137 Fax : 039-555-057